سعید دقیقی
سال پیش
سعید دقیقی
‍ ??لزوم بررسي فاصله زياد قيمتهاي جرايم کميسيون ماده صد درنقاط مختلف شهر ?به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين، سعيد دقيقي عضو شوراي شهر در جلسه علني صحن شورا در خصوص افزايش جرايم کميسيون ماده صد اظهار کرد: ??اين موضوع در ميان شهروندان نارضايتي هاي زيادي ايجاد کرده و ضرورت دارد تا مجددا قيمتها متناسب با مناطق بررسي شود. ??وي تاکيد کرد: اين قيمتها را طي جلسات متعدد تصويب کرده ايم.جريمه ماده صد درآمديست كه از تخلف بالغ بر صدور پروانه است و مازاد متراژ پروانه ساختماني است و اين درآمد در جاهاي ديگر شهر هزينه ميشود پس از بررسي مجدد جرايم نسبت به ميزان تخلف و قيمت منطقه بندي پس از بررسي در كميسيون تلفيق شهرسازي و معماري مجددا جرايم قيمت گذاري شود. ??به گفته دقيقي اين قيمتها دوباره بايد در کميسيون مربوطه بررسي شود. ??دقيقي عضو شوراي شهر قزوين در بخش ديگري از اين جلسه درخصوص واگذاري اماکن متعلق به شهرداري به نهادها و سازمانها گفت ما به سازمانهاي مردم نهاد قول مساعد داده ايم که در زمينه واگذاري اين خانه ها همراهي کنيم که نبايد فراموش شود و بايستي تمام درخواستها با يک نگاه ديده شود. ??وي همچنين در تذکري به شهرد
;