سعید دقیقی
سال پیش
سعید دقیقی
‍ ??ضرورت در اولويت قرار گرفتن نواحي منفصل شهري در نهضت شبانه اسفالت ?به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين،سعيد دقيقي عضو شوراي شهر در جلسه علني شورا که با دستور کار ارايه گزارش کار سازمان عمران شهرداري قزوين برگزارشد اظهارکرد: ??ضرورت دارد مناطقي مانند چوبيندر و مشعلدار و مناطق منفصل شهري در اولويت نهضت شبانه اسفالت قرار گيرند. ??وي افزود: همچنين با توجه به گزارشهاي مردمي و بازديدهاي انجام شده در ناصراباد کوچه ها وضعيت خوبي به لحاظ اسفالت ندارند و لازم است دراين خصوص اقدام شود. ??عضو پارلمان محلي قزوين در ادامه خاطرنشان کرد: اسفالت محور نسيم شمال که از محورهاي مهم شهر است قرار بود در تيرماه انجام شود اما همچنان مسکوت مانده که ضرورت دارد هرچه سريع تر اين پروژه اغاز شود. ??دقيقي خواستار تعيين تکليف هر چه سريعتر وضعيت تيم داري شهرداري شد و گفت: زمان بسيار مهم است و اگر تا شروع فصل اين موضوع مشخص نشود نميتوانيم تيمي براي فعاليت داشته باشيم. بايستي به انتظارات جامعه ورزش که کوچک هم نيستند توجه کنيم. ??وي از کميسيون ورزش و سلامت شورا خواست تااين موضوع در اين کميسيون بررسي شود. ??وي در بخش ديگري از اين جلسه
;