سعید دقیقی
11 ماه پیش
سعید دقیقی
در جلسه شوراي إسلامي شهر قزوين ضمن تشكر از زحمات اقاي دكتر صفري با استفعاي ايشان موافقت و جناب محمد درافشاني بعنوان سرپرست شهرداري قزوين انتخاب شد ...
;