سعید دقیقی
سال پیش
سعید دقیقی
گراميداشت ياد دو تن از ورزشکاران فوتبال قزوين محمد اسدي و مرتضي شهسواري در کنار دوست عزيزم روح الله عطايي از فوتباليست هاي سابق ليگ برتر ...روحشان شاد و يادشان گرامي
;