سعید دقیقی
4 ماه پیش
سعید دقیقی
‍ ‍ ? تا ابدالدهر مديون شهداييم، شهدا متعلق به هيچ جريان سياسي نيستند ??به گزارش روابط عمومي شهرداري قزوين؛ سعيد دقيقي عضو شوراي شهر در جلسه علني شورا که با دستور کار بررسي نامگذاري معابر شهري برگزار شد گفت: ما تا ابد مديون شهدا هستيم و شهداي ما نبايد با نگاه سياسي ديده شوند شهداي عزيز متعلق به مردم هستند و نبايد نگاه رنگي به شهدا داشته باشيم.دربين اعضاي شورا خواهر شهيد و برادر شهيد داريم بيشترين توجه به شهدا در شوراي پنجم رقم خورده است كه نمونه اش همكاري در برگزاري در كنگره 3 هزار شهيد استان مي باشد. ??وي افزود: واقعا كساني كه در فضاي مجازي به اعضاي شورا توهين كردند كم‌لطفي داشتند و بدون تحقيق و توجه مطالبي غير واقعي را بيان كردند در وجدان خود أعمال غير اخلاقي خود را قضاوت كنند مگر مي‌شود شهدايي كه از جان و مال خود گذشتند را از ياد برد.
;