سعید دقیقی
4 ماه پیش
سعید دقیقی
چقدر زود بزرگ شديد ديبا و دلساي ناز بابا ...خيلي وقت ها كنارتان نيستم عضو شورا بودن لذت اينكه بيشتر در كنار شما باشم را كم كرد روز كودك بر تمام كودكان ايران زمين مبارك ...به اميد داشتن إيراني بدون فقر ،شاد و سرافراز براي همه كودكان ...
;