سعید دقیقی
سال پیش
سعید دقیقی
‍ ?بررسي لوايح شهرداري در تالار مردمي شورا ??در چهل و چهارمين جلسه علني پارلمان محلي قزوين، اعضاي شوراي اسلامي اين شهر، به بررسي دو لايحه شهرداري پرداختند. ??به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ لايحه گشايش معبر و واگذاري ?? باب مغازه در بازار مبل در خيابان شهيد بابايي که سرقفلي آنها واگذار شده، مورد بحث و بررسي نمايندگان مردم در پارلمان محلي قزوين قرار گرفت. ??براساس اين گزارش؛ مقرر شد در خصوص لايحه مذكور هياتي متشكل از سه نفر، قيمت مقطوع را براي مزايده تعيين کنند و گشايش معبر با خود ملک تجميع شود. ?? اين گزارش حاکي است؛ همچنين در خصوص اين لايحه مقرر شد؛ براي راهروي سرپوشيده صلحنامه اي از مالکين دريافت شود و با قيد اين شروط لايحه مذکور تصويب شد. ??در اين‌گزارش آمده است؛ واگذاري ?? متر‌ نهر متروکه در خيابان پادگان به مغازه هاي موجود که سرقفلي آن واگذار شده است، با قيمت مناسب کارشناسي از ديگر لوايح مورد بررسي در اين جلسه بود که با اکثريت آراي نمايندگان پارلمان محلي به تصويب رسيد. ??اين گزارش مي افزايد؛ در اين جلسه همچنين درخصوص لايحه شهرداري پيرامون ملکي در خيابان نوروزيان که سند آن باغ است،
;