سعید دقیقی
4 سال پیش
سعید دقیقی
امشب ، تولدم،مي توانم ماه را ببينم. نگاهش کنم، چشمانم را ببندم، و آرزو کنم براي سالي سرشار از سلامتي و حس زندگي. سالي لبريز از ايمان به خدا، آرامش قلب، محبت به خودم و ديگران، احساس زندگاني، و شاکر بودن به خاطر تمامي نعمات خوبي که خداوند مهربان به من داده اند. سالي نو با ديدگاهي نو از زندگان#خدايا#شكر#از#بابت#سلامتي
;