صمد نیکخواه بهرامی
باورم نميشه 7 سال از رفتنت گذشته،شايد چون هر روز توي فكر من وتوي لحظاتي كه دلم مي خواست با بودن تو پررنگ تر و قشنگ تر باشه هستي.اي كاش خودت بودي نه حسرت نبودنت
;