صمد نیکخواه بهرامی
going to GRANADA #fiba#worldcup
;