سامان نریمان جهان
???? ishalla khoda be khunevadash sabr bede ruhesh shad bashe ??????????khoda khodet komakeshun kon
;