سامان نریمان جهان
mano dadashe golamo aga dariushe gol
;