سامان نریمان جهان
تولد دوتا از هم تيمياي گلم محمد نصرتي و اميد نظامي پور و دكتر نجفي عزيز انشا الله هميشه سلامت و خوشبخت باشين ?????? تولدتون مبارك
;