سامان نریمان جهان
تبريگ به چشم انتظاران هوادار ماشين سازي كه بيست سال در انتظار بودن ?? تبريك به مردم خوب و ورزش دوست اذربايجان ?? صعود مقتدرانه و غرور افرين سبز قباهاي ديار ستارخان و باقر خان و باكريها ، بر همه مردم اين ديار و سرمربي با دانش و بومي و غيرتمند حاج رسول خطيبي ، كادر فني پر تلاش و عالم ، بازيكنان خستگي ناپذير ، كليه مسولين و دست اندر كاران با درايت ، مخصوصا هم بازيهاي قبلي خودم در اين تيم ، تبريك عرض مينمايم . ???????????????? خدا اون بالاست ، بالاخره ماشين سازي به انچه در چند سال پيش با مربي گري خطيبي حقش صعود به ليك برتر بود رسيد .???????? به عنوان فرزند اذربايجان ضمن ابراز بي حد و حساب خوشحالي خود ، در ادامه راه در ليك برتر براي تيم ماشين سازي ارزوي موفقيت و سر بلندي دارم . يا علي ????????????????
;