سردار آزمون
سال پیش
سردار آزمون
مارتاي عزيز ???? مارتا دختري ?? ساله ، دختري که بهتريناش رو از دست داده (مادر و برادر) ولي روحيه اي که ازش ديدم يه روحيه ي فوق العاده و شايد رفتاري که ميتونستم ازش چيزايي ياد بگيرم با اينکه ?? سالشه ، فقط ميتونم بگم تو بهترين رفيق مني و تو دختري فوق العاده ????
;