سردار آزمون
3 سال پیش
سردار آزمون
شكست بخور ولى اسير دشمنت نشو ????????مادر بزرگم ميگفت يك مسلمان هيچ موقعه شكست نميخوره واقعا راست ميگفت ??????
;