سردار آزمون
4 سال پیش
سردار آزمون
از راه دور هم ميشه به ياد كنار هم بودن يه چايى نوشيد ممنون از دوسته خوبم حسين تهى واسه دعوت به #چالشچاى ?? من حسين سليمانى ،بهار افشارى و شهرزاد كمال زاده را به اين چالش دعوت ميكنم ????????????‍??
;