سید محمد موسوی
4 سال پیش
سید محمد موسوی
حس خوب برف و هواى عالى شهر زيباى تبريز و مردم خون گرم و مهمون نوازش در چهره ى همه قابل احساسِ ???????????? پ ن : چقدر خوبِ كه توى سرزمينى زندگى ميكنيم كه هر وقت اراده كنيم هر 4 فصل رو ميتونيم داشته باشيم ، زنده باد ايرانو ايرانى ????????????
;