سید محمد موسوی
2 سال پیش
سید محمد موسوی
کاش باور داشتيم هر روز تولدمون هست هر روز که خداوند به ما مهلت زندگي دوباره ميدهد بايستي تولدمان را جشن بگيريم اما افسوس که ما فقط سالروز اولين به دنيا آمدنمان را جشن ميگيريم. امروز سالروز اولين به دنيا آمدنم هست و فردا سالروز دومين به دنيا امدنم. افسوس که روزهاي مهم کم اهميت و گاه بي اهميت ميشوند . .اميدوارم هيچيک از ما دچار فراموشي نشده و از ياد نبريم که تولد يعني دوباره زيستن به شيوه انساني تر. . ممنونم از همه? دوستاني که تولدم رو تبريک گفتن مرسي که هستين ????????
;