سید محمد موسوی
سال پیش
سید محمد موسوی
لحظه اي در گذر از خاطره ها ناخودآگاه دلم ياد تو کرد خنده آمد به لبم شاد شدم گويي از قيد غم آزاد شدم هر کجا هستي دوست ، دست حق همراهت . . .
;