شاهین ثاقبی
6 سال پیش
شاهین ثاقبی
نميخوام راجع به بازي حرف بزنم فقط شرمنده شديم شرمنده مردم آذربايجان و اونايي كه عاشقانه بخاطر ما اومدن ،جبران ميكنيم، آذربايجان وار اولسون ????????
;