شاهین ثاقبی
5 سال پیش
شاهین ثاقبی
غرور أميز ترين لحظه زندگيم بعد گل استقلال بود كه 35هزار نفر3بار گفتن :شاهين ،35 هزار نفر ديگه گفتن :ثاقبي . ياشاسين تراكتور و اذربايجان ??????????????????????????????
;