شاهین ثاقبی
5 سال پیش
شاهین ثاقبی
آقا در به دري بسمه آقا خون جگري بسمه دادم اين همه سلام به تو يكيشم بخري بسمه غلام سراي تو ميشم يه روزي فداي تو ميشم صد هزارتا حاتمم بياد دوباره گداي تو ميشم حسين (ع)??????
;