شاهین ثاقبی
5 سال پیش
شاهین ثاقبی
واسه تو زياده گريم ولي خيلي نميشه واسه اين آدم مجنون هيشكي ليلي نميشه اسمم مجنونه گداي در مي خونه كه بدي بهش پيمونه پيمونه دستم مينوشم از اين مي مستم هميشه غلامت هستم ??حسيييييييييييييييييين(ع)??
;