شهرام محمودی
4 سال پیش
شهرام محمودی
پست موقت. ما هواداراى پرسپوليس كبير ، فرهنگ هوادارى رو نشون ميديم و ميدونيم تيم ما چه ببره چه ببازه هميشه پشتشيم ،،، قابل توجه بعضيا ??،،، ولى من ميگم ما قهرمانيم ، شما نظرتون چيه ، راستى !!! على دايى ، آقاى گل جهان ????????????؟؟؟؟؟؟????????????شب بلنداست و قلندر بيدار ????????????
;