شجاع خلیل زاده
8 ماه پیش
شجاع خلیل زاده
@bashar.resn13 تسليت به بشار عزيز به خاطر درگذشت مادر گراميش روحش شاد و يادش گرامي ??????
;