شجاع خلیل زاده
6 ماه پیش
شجاع خلیل زاده
دو چيز هيچ وقت از ياد آدما نميره: دوستاي خوب و روزهاي خوب يه چيز هم هيچ وقت از دل آدم نميره روزهاي خوبي که با دوستاي خوب گذشت??
;