شجاع خلیل زاده
3 ماه پیش
شجاع خلیل زاده
. تو چيزي را بدست مي آوري که روي آن تمرکز کني، پس روي چيزي تمرکز کن که ميخواهي… ????????????
;