شجاع خلیل زاده
سال پیش
شجاع خلیل زاده
.. از صداي گذرِ آب چنان فهميدم : تندتر از آبِ روان ، عمرِ گران مي‌گذرد ! زندگي را نفسي ، ارزش غم خوردن نيست ! آرزويم اين است آنقدر سير بخندي ؛ که نداني غم چيست . . . @aliiiiiiiikarimi8
;