شجاع خلیل زاده
ماه پیش
شجاع خلیل زاده
. زندگي دو تا قانون داره: ?- هيچوقت تسليم نشو ?- هيچوقت قانون اول رو‌ فراموش نکن.
;