شجاع خلیل زاده
ماه پیش
شجاع خلیل زاده
ياد بگير، قدر هر چيزي را که داري بداني، قبل از آنکه، روزگار به تو ياد آوري کند که مي بايست قدر چيزي را که داشتي ميدانستي...! #پرسپوليس ??
;