شجاع خلیل زاده
3 ماه پیش
شجاع خلیل زاده
. اگر بتوني دشمنت رو هم دوست داشته باشي اونوقت برنده واقعي تويي... ????? خدا بزرگه.... به اميد برد امروز #پرسپوليس ??
;