شجاع خلیل زاده
5 سال پیش
شجاع خلیل زاده
لحظات شادي ، خدا را ستايش کن لحظات سختي ، خدا را جستجو کن لحظات آرامش ، خدا را مناجات کن لحظات دردآور ، به خدا اعتماد کن و در تمام لحظات ، شکرگزار خداوند باش ...
;