شجاع خلیل زاده
5 سال پیش
شجاع خلیل زاده
بسلامتي لحظه اي كه از دنيا دلت گرفته و سكوت ميكني تو دلت ميگي قسمت منم اين بود ????????????
;