شجاع خلیل زاده
5 سال پیش
شجاع خلیل زاده
تمام غصه هاي دنيارو ميشه با يك جمله تحمل كرد خدايا ميدانم كه ميبيني!!!!??????
;