شجاع خلیل زاده
5 سال پیش
شجاع خلیل زاده
برايتان اينگونه دعا ميكنم: خدايا گوشه چشمي از تو كافيست تا هر رنجي رحمت... هر غصه اي به شادي... هر بيماري به سلامتي... هر گرفتاري به اسايش و اساني... هر فراقي به وصل.. هر قهري به اشتي... هر زشتي زيبايي... هر تاريكي به نور.. هر نا ممكني به معجزه... تبديل شود پروردگارا تمام وجود و هستيمان را. ارزوهايمان را غرق محبت و نگاه معجزه گرت فرما آمين... شبتون سرشار از انرژي مثبت خدايي??????
;