شجاع خلیل زاده
4 سال پیش
شجاع خلیل زاده
موقع خسته شدن به دو چيز فكر كن. انهايي كه منتظر شكست تو هستند تا به تو بخندند. انهايي كه منتظر پيروزي تو هستند تا با تو بخندند.????
;