شجاع خلیل زاده
5 سال پیش
شجاع خلیل زاده
شايد اگربه اطرافتان نگاه کنيد با ساده ترين تصويرهابه يادتان بيايد که چطوربايد ساده گرفت وشاد بود ...شادباشيد?? @ayoobkalantar @ayoobkalantar
;