شجاع خلیل زاده
5 سال پیش
شجاع خلیل زاده
‎تو خوب باش ، حتي اگر آدم هاي اطرافت خوب نيستند ، ‎تو خوب باش ، حتي اگر همه از خوبي هايت سو استفاده کردند ، ‎تو خوب باش ، حتي اگر جواب خوبي هايت را با بدي دادند ، ‎تو خوب باش ، همين خوب ها هستند که زمين را براي زندگي زيبا مي کنند ... ??
;