شجاع خلیل زاده
5 سال پیش
شجاع خلیل زاده
تنها خداست که ميداند “بهترين” در زندگيت چگونه معنا ميشود! من در سال نو آن بهترين را برايتان آرزو ميکنم. نوروزتان مبارک ??
;