شجاع خلیل زاده
5 سال پیش
شجاع خلیل زاده
@soroush_rafiei @soroush_rafiei ???????? ‎يافتن ميليون ها دوست معجزه نيست، معجزه توئي که بين ميليون ها دوست، تکي ! تولدت مبارك داداشم??????
;