شجاع خلیل زاده
4 سال پیش
شجاع خلیل زاده
دندوني كه لقه رو بايد كشيد! اولش درد داره! بعدش حس خالي بودن جاش چند روز رو اعصابته!بعدشم انگار نه انگار يه روزي دندوني اونجا بوده! اين درست حكايت بعضي از ادماي زندگيمونه....??
;