شجاع خلیل زاده
4 سال پیش
شجاع خلیل زاده
به سلامتي اونايي که هيچوقت سختي مرد بودن را با راحتي نامردبودن عوض نمي کنن...????????
;