شجاع خلیل زاده
5 سال پیش
شجاع خلیل زاده
اگر ميخواهد موفق باشيد زندگي را به يك هدف گره بزنيد نه به آدمها و أشياء ??????????????
;