شجاع خلیل زاده
5 سال پیش
شجاع خلیل زاده
خدايا شکرت! براي داده و نداده ات. خدايا ممنونم! براي تمام چيزهايي که نمي‌دانم…???????????????
;