شجاع خلیل زاده
5 سال پیش
شجاع خلیل زاده
‎اگر يک روز هيچ مشکلي سر راهم نبود ، ميفهمم که راه را اشتباه رفته ام . . . * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *??
;