شجاع خلیل زاده
5 سال پیش
شجاع خلیل زاده
‎شاد بودن بزرگترين انتقامي است که مي توان از زندگي گرفت. --------------------------------------- به اميد برد بازي امروز????????
;