شجاع خلیل زاده
5 سال پیش
شجاع خلیل زاده
‎به غير از خدا، به هر آنچه اميد داشته باشي، خدا از همان چيز نااميدت مي کند...خدايا راضيم به رضاي تو??
;