شجاع خلیل زاده
4 سال پیش
شجاع خلیل زاده
#_ من زندگي خودم را ميکنم و برايم مهم نيست چگونه قضاوت ميشوم . چاقم, لاغرم, قد بلندم, کوتاه قدم, سفيدم , سبزه ام همه به خودم مربوط است . مهم بودن يا نبودن رو فراموش کن روزنامه ي روز شنبه زباله ي روز يکشنبه است زندگي کن به شيوه خودت با قوانين خودت با باورها و ايمان قلبي خودت مردم دلشان مي خواهد موضوعي براي گفتگو داشته باشند برايشان فرقي نمي کند چگونه هستي... هر جور که باشي، حرفي براي گفتن دارند. شاد باش و از زندگي لذت ببر چه انتظاري از مردم داري ؟؟؟ آنها حتي پشت سر خدا هم حرف مي زنند!!!!
;