شجاع خلیل زاده
4 سال پیش
شجاع خلیل زاده
دو چيز از ياد ادم نميره دوستهاي خوب و روزهاي خوب ولي يه چيز هميشه تو قلب ادم ميمونه روزهاي خوبي که با دوستاي خوب گذشت @soroush_rafiei??????
;